कृषि पर्यवेक्षक ६७७ पदाची नवीन भरती

कृषि पर्यवेक्षक पदांच्या ६७७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नाशिक, नागपूर, पुणे व ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कृषी पर्यवेक्षक पदांच्या रिक्त असलेल्या एकूण ६७७ जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून …

Read more