जि.प. अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया

जि.प. अंतर्गत विविध पदांसाठी भरती प्रक्रिया

महाराष्ट्रातील विविध जिल्हा परिषद अंतर्गत आस्थापनेवरील रिक्त असलेल्या गट-क संवर्गातील विविध पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक असणाऱ्या उमेदवारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात …

Read more

फूड टेक्नॉलॉजी उद्योगातील शिक्षण संधी

फूड टेक्नॉलॉजी उद्योगातील शिक्षण संधी

अलीकडच्या काळात शेतीवर आधारित खूप मोठे उद्योग पुढे येत आहेत. अन्न प्रक्रिया उद्योगात अनेक संधी निर्माण झालेल्या असून आजच्या आधुनिक युगात …

Read more

कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त गट-क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक व सहाय्यक अधीक्षक पदाची सरळसेवा भरती-२०२३

कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त गट-क संवर्गातील वरिष्ठ लिपीक व सहाय्यक अधीक्षक पदाची सरळसेवा भरती-२०२३

राज्य शासनाच्या कृषी व पदूम विभागातील कृषी आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, लातूर. व अधिनस्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड …

Read more

कृषि पर्यवेक्षक ६७७ पदाची नवीन भरती

कृषि पर्यवेक्षक पदांच्या ६७७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषि आयुक्तालयाच्या अधिनस्त विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती, औरंगाबाद, लातूर, नाशिक, नागपूर, पुणे व ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील कृषी पर्यवेक्षक पदांच्या …

Read more