रब्बी ज्वारीस पेरणीपूर्वी करा बीजप्रक्रिया

रब्बी ज्वारीचे दर्जेदार उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि बियाण्याचे कीड व रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी बीजप्रक्रिया करणे अत्यंत गरजेचे असते. कोणत्याही पिकाचे बियाणे शुद्ध …

Read more

हरभऱ्यास पेरणीपूर्वी करा बीजप्रक्रिया

हरभऱ्यास पेरणीपूर्वी करा बीजप्रक्रिया

हरभरा हे रब्बी हंगामातील महत्त्वाचे कडधान्य पीक आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाणारे पीक आहे, कारण हरभरा पिकास एक ते दोन …

Read more

बियाणे उगवणक्षमता तपासण्याचे तंत्र

बियाणे उगवणक्षमता तपासण्याचे तंत्र

सध्या खरीप हंगाम चालू झाला असून शेतकरी बांधव पेरणीपूर्वी बियाणे, रासायनिक खते, कीटकनाशके व इतर शेतीउपयोगी निविष्ठा खरेदी करण्याच्या प्रयत्नात असून …

Read more

वापरा सोयाबीनचे घरगुती ‍बियाणे

वापरा सोयाबीनचे घरगुती ‍बिया

सर्व शेतकरी बांधवाना विनंती घरचे सोयाबीन उगवणशक्ती तपासणी करावी. गावातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपापल्या गाव पातळीवर उगवणशक्ती तपासून लागणाऱ्या बियाण्याची तयारी करून …

Read more

खरीप ज्‍वारीचे सुधारित बीजोत्पादन तंत्र

खरीप ज्‍वारीचे सुधारित बीजोत्पादन तंत्र

खरीप ज्‍वारीचे सुधारित बीजोत्पादन तंत्र हा लेख तयार करून महाराष्ट्रातील तमाम खरीप ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना सखोल व अद्यावत माहिती देण्याचा प्रयत्न …

Read more

करा बीजप्रक्रिया आणि उत्पन्न वाढवा

करा बीजप्रक्रिया आणि उत्पन्न वाढवा

करा बीजप्रक्रिया आणि उत्पन्न वाढवा या लेखाद्वारे घरगुती बियाणे पेरणीसाठी वापरावयाचे असल्यास ते बियाणे शुद्ध व चांगल्‍या गुणवत्तेचे असणे अत्‍यंत गरजेचे …

Read more

बियाणे साठवणुकीत किडींचे व्यवस्थापन

बियाणे साठवणुकीत किडींचे व्यवस्थापन

बियाणे साठवणुकीत किडींचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण साठवणुकीत किडींचे संरक्षण न केल्यास बियाणे खराब, गुणवत्ताहीन व दर्जाहीन होऊन उत्पादनात …

Read more