बियाणे साठवणूकीचे महत्वपूर्ण साधने

बियाणे साठवणूकीचे महत्वपूर्ण साधने

बियाणे साठवणूकीत किडींचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्‍हणून भांडार हे शास्‍त्रीयदृष्‍टया विचार करून बांधावे. सुधारित पद्धतीनुसार बांधलेल्‍या भांडारात साठविलेल्‍या अंकुरक्षमता व जोम …

Read more

बियाणे उगवणक्षमता तपासणी पद्धती व प्रमाणके

शेताचे उत्‍पादन अनेक गोष्‍टींवर अवलंबून असून यामध्‍ये जमीन, पाणी, हवामान, खते, पीक संरक्षण, आंतर मशागत आणि वापरण्‍यात येणारे बियाणे या बाबींचा मुख्‍यत्‍वेकरून समावेश होतो

शेताचे उत्‍पादन अनेक गोष्‍टींवर अवलंबून असून यामध्‍ये जमीन, पाणी, हवामान, खते, पीक संरक्षण, आंतर मशागत आणि वापरण्‍यात येणारे बियाणे या बाबींचा …

Read more

बिजोत्‍पादन : बियाणे कायदा व प्रमाणके

बिजोत्‍पादन : बियाणे कायदा व प्रमाणके

विकसित व विकसनशील देशांमध्‍ये सर्वत्रच शेतीशास्त्राच्या विविध शाखांमध्ये दिवसेंदिवस वेगाने सुधारणा घडून येत आहेत. त्यामुळेच अन्नधान्य, कंद पिके, भाजीपाला, फळ, दूध, …

Read more