Modern Agrotech चे कृषी संबंधी योगदान

प्रिय वाचक, आमच्या ब्लॉगमध्ये सहभागी झाल्याबद्दल मन:पूर्वक धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक कृषी माहितीचा प्रचार व प्रसार करण्यासाठी प्रेरणादायी आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे सहकार्य आवश्यक आहे.

Modern Agrotech चे कृषी संबंधी योगदान

कृषीसंबंधी सर्व स्तरातील माहिती वाचकांना सुलभ भाषेत मिळावी व त्यांना सदर माहितीचा फायदा व्हावा या उद्देशाने बेवसाईट तयार केलेली आहे. याचा मूळ कोणताही वाईट हेतु किंवा तत्सम प्रक्रियेस चालना देणारा नाही. हा केवळ परिपूर्ण कृषी उपक्रम असून देशातील विशेषत: महाराष्ट्रातील सर्वच कृषी वाचक विद्यार्थी, कृषी संशोधन, कृषी संशोधक, कृषी विभाग, शासन निर्णय, शासकीय उपक्रमे, शेतकरी, बेरोजगार, कामगार, उद्योग, खाजगी कंपनी त्याचबरोबर शासकीय व निमशासकीय कृषी कर्मचारी यांना आमच्या ब्लॉग वेबसाईटचा उपयोग हाेईल.

  • शेतकरी व उद्योजक यांच्यातील सामंजस्य वाढवणे.
  • कृषीचा प्रचार व प्रसार करून वाचक संख्या वाढविणे.
  • शेतकरी व व्यवसायिक यांचा थेट संपर्क वाढवणे.
  • उद्योजक व शेतकरी यांच्यातील खरेदी-विक्रीचा संपर्क जोडणे.
  • कृषी व कृषी संलग्नीत व्यवसायाची डिजीटल जाहीरात करणे.
  • नावीन्यपूर्ण कृषी उपक्रमाची माहिती देणे.
  • शेती व शेतीपूरक व्यवसाय वाढविण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.  
  • शासकीय कृषी योजनांची शेतकऱ्यांना माहिती देणे.

श्री. किशोर ससाणे

Website Admin

Contact: 9689644390

Email : [email protected]

Prajwal Digital