FAQ Modern Agrotech

कृषी उत्‍पादने, बियाणे, कीटकनाशके,कृषी सेवा, यंत्रे व अवजारे, कृषी व्‍यवसाय, कृषी उद्योग आदींची जाहिरात केली जाईल.

हवामान, जमीन, पिके, फळे व भाजीपाला, बियाणे, लागवडीचे सुधारित तंत्रज्ञान, काढणीपश्चात्त तंत्रज्ञान, कृषि प्रक्रिया, कृषि योजना, फलोत्पादन, पशुसंवर्धन, यांत्रिकीकरण व शेतकरी यशोगाथा, इ.

मॉडर्न ॲग्रोटेक एक कृषी व कृषीशी संलग्नीत व्यवसायाविषयी उपयुक्त माहिती देणारी Blog वेबसाईट आहे.

शेतकरी,भूमीहीन शेतमजूर, कामगार, कृषि सेवा केंद्र, कृृषी उद्योग व उद्योजक, कृषि उत्‍पादन कंपन्या, कृषि शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधन आदींसाठी या संकेतस्थळावरील माहितीचा उपयोग होईल.

Prajwal Digital