गहू पिकाचे संकरित वाण

गहू पिकाचे संकरित वाण

गहू हे महाराष्ट्रात रब्बी हंगामात घेतले जाणारे अन्‍नधान्‍य पीक असून गव्हाची लागवड महाराष्ट्रात बहुतांशी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. परंतु गव्हाच्या …

Read more

गहू पिकाचे सुधारित वाण

गहू पिकाचे सुधारित वाण

गहू हे महाराष्ट्रातील प्रमुख अन्‍नधान्‍य पीक असून गव्हाची चपाती व गव्हाचा प्रक्रिया उद्योगात मोठ्या प्रमाणावर वापर होत आहे. म्हणून गहू पिकाची …

Read more

रब्‍बी ज्‍वारीचे सुधारित व संकरित वाण

रब्‍बी ज्‍वारीचे सुधारित व संकरित वाण

ज्‍वारी हे महाराष्‍ट्रातील प्रमुख अन्‍नधान्‍य पीक आहे. ज्‍वारीची लागवड ही रब्‍बी हंगामात मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. रब्‍बी ज्‍वारीच्‍या खाण्‍यासाठी व गुरांना …

Read more

भाताचे सुधारित वाण

भाताचे सुधारित वाण

भात हे एक महत्त्वाचे अन्नधान्य पीक असून जगातील निम्म्यापेक्षा अधिक लोकांचे ते मुख्य अन्न आहे. भारतातील सर्व लोकांच्या आहारात नियमितपणे भाताचा …

Read more