सफेद मुसळी लागवड तंत्र

सफेद मुसळी लागवड तंत्र

सफेद मुसळी हे महत्त्वाचे कंदवर्गीय पीक आहे. सफेद मुसळीच्या विविध प्रजाती जगातील उष्ण व समशीतोष्ण प्रदेशात आढळतात. भारतात सफेद मुसळीच्या तब्बल …

Read more