जैविक कीटकनाशके बनविण्याच्या पद्धती

जैविक कीटकनाशके बनविण्याच्या पद्धती

जैविक कीटकनाशके बनविण्याच्या पद्धती पीकसंरक्षण हा शेतीमधील उत्पादन वाढीचा मुख्य घटक आहे. पीक घेताना तसेच साठवणुकीत काही कीड व रोग त्यांच्यावर …

Read more