चवळीचे वाण कोणते वापरावे, उत्पन्न वाढेल का ?

चवळीचे वाण कोणते वापरावे, उत्पन्न वाढेल का ?

चवळी हे एक महत्त्वाचे शेंगवर्गीय पीक आहे. चवळीचे उगमस्थान दक्षिण आफ्रिका असे मानले जाते. चवळी हे एक प्रकारचे द्विदल धान्य आहे. चवळीचे दाणे मध्यम …

Read more