माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम-Gardening Training Course

माळी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम-Gardening Training Course

शेती व्यवसायातील आमूलाग्र बदलांमुळे शेतकरी फलोत्पादन, फुलोत्पादन या क्षेत्राकडे वळत आहे. याचबरोबरीने शहरी भागात टेरेस गार्डन, परस शेती, भाजीपाला, फुलोत्पादनात रुची …

Read more