अंजीर लागवड तंत्रज्ञान

अंजीर लागवड तंत्रज्ञान

डॉ. प्रदीप दळवे, मो. नं – 8983310185 अंजीर हे महत्त्वाचे फळझाड आहे. अंजिराची लागवड महाष्ट्रातील बहुतांशी जिल्ह्यात व्यापारी तत्त्वावर केली जाते. …

Read more

स्ट्रॉबेरी पीक व्यवस्थापन

स्ट्रॉबेरी पीक व्यवस्थापन

डॉ. द. श. कदम, डॉ. रा. रा. पेरणे, विभागीय गहू गेरवा संशोधन केंद्र, महाबळेश्वर जि. सातारा स्ट्रॉबेरी हे थंड हवामान प्रदेशातील महत्त्वाचे फळपीक आहे. …

Read more

टरबूज व खरबूज लागवड तंत्रज्ञान

टरबूज व खरबूज लागवड तंत्रज्ञान

अमित औदुंबर तुपे, शास्त्रज्ञ (उद्यानविद्या), कृषि विज्ञान केंद्र, परभणी टरबूज- सिटुलस व्हलगॅरिस (वॉटर मेलॉन) आफ्रिकेच्या जंगलामध्ये वन्य वनस्पती म्हणून आढळलेल्या या …

Read more