उन्हाळी भेंडी लागवड तंत्र

उन्हाळी भेंडी लागवड तंत्र

भेंडी हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे व्यापारी पीक आहे. भेंडीच्या वेगवेगळया अनेक प्रजाती उपलब्ध असून‍ सर्वाधिक उत्पादन घेणाऱ्या देशांमध्ये अग्रेसर आहे. भेंडीमध्ये आरोग्याच्या …

Read more

बटाटा लागवडीची पूर्व तयारी

बटाटा लागवडीची पूर्व तयारी

श्री. गजानन तुपकर व डॉ. उमेश ठाकरे, कृषि विज्ञान केंद्र, अकोला बटाटा हे जमिनीत पोसणारे कंदमुळ वर्गातील पीक आहे. महाराष्ट्रात बटाट्याची …

Read more

बीटरूट उत्पादन तंत्रज्ञान

बीटरूट उत्पादन तंत्रज्ञान

बीटरूट हे महत्त्वाचे व्यापारी पीक आहे. बीटरूट या पिकाची उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. भारतात मोठ्या शहरांच्या आसपासच्या भागात …

Read more

झुकिनी उत्पादन तंत्रज्ञान

झुकिनी उत्पादन तंत्रज्ञान

झुकिनी हे काकडीवर्गीय पीक; फळांवर हलक्या धारा असणारे, घट्ट गराचे, झुडपासारखे वाढ असणारे पीक आहे. झुकिनी याचा काकडीवर्गीय पिकांमध्ये विविध पिकांचा …

Read more

भेंडी लागवड तंत्रज्ञान

भेंडी हे महत्त्वाचे व्यापारी भाजीपाला पीक आहे. भेंडीचे उत्पादन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घेतले जात आहे. मात्र वातावरणात सतत होणाऱ्या अनुकूल वा …

Read more