झेंडू उत्पादन तंत्रज्ञान

झेंडू उत्पादन तंत्रज्ञान

झेंडू हे देशातील महत्त्वाचे व व्यापारी पीक आहे. झेंडू एक फूल वनस्पती असून जे महाराष्ट्रात देवपूजा व लग्नसमारंभासाठी सर्वाधिक वापरले जाते. …

Read more