रब्बी ज्वारीस पेरणीपूर्वी करा बीजप्रक्रिया

रब्बी ज्वारीचे दर्जेदार उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि बियाण्याचे कीड व रोगांपासून संरक्षण करण्यासाठी बीजप्रक्रिया करणे अत्यंत गरजेचे असते. कोणत्याही पिकाचे बियाणे शुद्ध …

Read more

हरभऱ्यास पेरणीपूर्वी करा बीजप्रक्रिया

हरभऱ्यास पेरणीपूर्वी करा बीजप्रक्रिया

हरभरा हे रब्बी हंगामातील महत्त्वाचे कडधान्य पीक आहे. महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर घेतले जाणारे पीक आहे, कारण हरभरा पिकास एक ते दोन …

Read more

करा बीजप्रक्रिया आणि उत्पन्न वाढवा

करा बीजप्रक्रिया आणि उत्पन्न वाढवा

करा बीजप्रक्रिया आणि उत्पन्न वाढवा या लेखाद्वारे घरगुती बियाणे पेरणीसाठी वापरावयाचे असल्यास ते बियाणे शुद्ध व चांगल्‍या गुणवत्तेचे असणे अत्‍यंत गरजेचे …

Read more