मुळा लागवड तंत्रज्ञान 

मुळा लागवड तंत्रज्ञान

मूळवर्गीय पिकांमध्ये मुळा हे एक महत्त्वाचे पीक आहे. मुळा हे थंड हवामानातील पीक असून त्याची लागवड प्रामुख्याने रब्बी हंगामात केली जाते. …

Read more