वेलवर्गीय भाजीपाला पीक सल्ला

वेलवर्गीय भाजीपाला-पीक सल्ला

वेलवर्गीय भाजीपाला पिकांच्या लागवडीसाठी उत्तम निचऱ्याची सेंद्रिय खताचे प्रमाण असलेली जमीन निवडावी. लागवडीसाठी १.५ बाय १ मीटर अंतरावर आळे तयार करावेत. …

Read more