बियाणे साठवणुकीत किडींचे व्यवस्थापन

बियाणे साठवणुकीत किडींचे व्यवस्थापन

बियाणे साठवणुकीत किडींचे व्यवस्थापन करणे अत्यंत गरजेचे असते. कारण साठवणुकीत किडींचे संरक्षण न केल्यास बियाणे खराब, गुणवत्ताहीन व दर्जाहीन होऊन उत्पादनात …

Read more

बियाणे साठवणूकीचे महत्वपूर्ण साधने

बियाणे साठवणूकीचे महत्वपूर्ण साधने

बियाणे साठवणूकीत किडींचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्‍हणून भांडार हे शास्‍त्रीयदृष्‍टया विचार करून बांधावे. सुधारित पद्धतीनुसार बांधलेल्‍या भांडारात साठविलेल्‍या अंकुरक्षमता व जोम …

Read more