शेतमाल विक्रीच्या सामान्य पद्धती

शेतमाल विक्री करणे व रोख पैसे मिळवणे हे शेतकऱ्‍यांचे अंतिम उद्दिष्ट असते. भारतात शेतमालाची अनेक पद्धतीने विक्री केली जात असली तरी प्रत्येक पद्धतीला वेगळी पार्श्वभूमी आहे. प्राचीन काळात वस्तू विनिमय पद्धत …

Read more