पीक उत्पादनात कृषि हवामान का महत्त्वाचे

पीक उत्पादनात कृषि हवामान का महत्त्वाचे

महाराष्ट्रातील बहुतांशी शेती पर्जन्यमानावर अवलंबून आहे. हवामानातील वाढते प्रतिकूल वा अनुकूल बदल यामुळे सतत हवामानात बदल होऊन याचा वाईट परिणाम शेतातील …

Read more