सुपीकता वाढवण्यासाठी सेंद्रिय खताचे महत्व

वनस्पती, प्राणी व जीवजंतू त्यांच्या अवशेषांपासून कुजवून खते तयार केली जातात त्यांना आपण सर्वसाधारणपणे सेंद्रिय खते असे म्हणतात. सेंद्रिय खताचे काय …

Read more