कंत्राटी कुक्कुटपालन करार आता मराठीत, पशुसंवर्धन विभागाच्या सूचना

कंत्राटी कुक्कुटपालन करार आता मराठीत, पशुसंवर्धन विभागाच्या सूचना

कुक्कुटपालन व्यवसायाने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी व बेरोजगारांना रोजगार मिळवून दिला आहे. तरूणांसाठी कुक्कुट व्यवसाय सुरु करण्यास चांगली संधी व वाव …

Read more